โปรแกรมบัญชี
HOMEโปรแกรมบัญชีCONTACT USโปรแกรมบัญชีPRODUCTSโปรแกรมบัญชีDOWNLOADโปรแกรมบัญชีNEWSโปรแกรมบัญชีPROFILEโปรแกรมบัญชีPARTNERโปรแกรมบัญชีSUCCESS STORYโปรแกรมบัญชีJoin Usโปรแกรมบัญชี
โปรแกรมบัญชี
ERP
 
Thai English

โปรแกรมบัญชี    
ติดต่อเรา
ค่าแนะนำลูกค้า
ราคาขายแต่ละผลิตภัณฑ์
ลูกค้าแยกตามประเภทธุรกิจ
Success Story
PRODUCT
INDUSTRY
DEMO
TRAINING
SUPPORT SERVICE
สนใจผลิตภัณฑ์ และบริการ
 

โปรแกรมบัญชี
  NEWS & EVENT
โปรแกรมบัญชี News
โปรแกรมบัญชี Success Story
โปรแกรมบัญชี Biz vision
 

โปรแกรมบัญชี
SUCCESS STORY
 
 

ERP

ERP

ERP

ERP

ERP

บริษัท ยูเนี่ยนบัททึ่น คอร์ปอเรชั่น จำกัด


Organization Profile

ลักษณะธุรกิจ : ผลิตกระดุมคุณภาพ

บริษัท ยูเนี่ยนบัททึ่น คอร์ปอเรชั่น จำกัด เป็นบริษัทผู้ผลิตกระดุมรายแรกของไทย จวบจนปัจจุบันได้เป็นผู้สร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ ที่สูงด้วยคุณภาพ และคุ้มค่า ลูกค้าประทับใจ ภายใต้ตราผลิตภัณฑ์ Venus ซึ่งเป็นที่รู้จักกันมาช้านาน

จำนวนพนักงานงาน : 530 คน

(Customer Size )


ทุนจดทะเบียน : 85,000,000 บาท


สถานที่ตั้ง : วังทองหลาง จ.กรุงเทพฯ


http://www.union-button.com


The Road to Success

 

ผู้ให้ข้อมูล : คุณภานุวัฒน์ ประวาลปัทม์

หัวหน้าแผนกสารสนเทศ ( IT Manager)

 

สถานการณ์ หรือปัญหาเดิม ก่อนที่จะนำระบบ FORMULA มาใช้ในองค์กร (Business Situation)

“ ต้องทำงานด้วยระบบ Manual ทำให้งานที่ได้ล่าช้า และมีความผิดพลาดบ้าง ไม่สามารถจัดระบบงานได้”


สาเหตุที่องค์กรตัดสินใจเลือกใช้ระบบงาน FORMULA (Why FORMULA !)

“ บริษัทเปิดมานาน มั่นคงน่าเชื่อถือ และเชื่อมั่นในบริการและเทคโนโลยีที่มีการพัฒนา รวมถึงมีผู้เชี่ยวชาญด้านระบบ ERP/IT คอยแนะนำ”

 

ระบบงานปัจจุบันที่ใช้อยู่ ( Solution)

FORMULA : Financial Accounting and distribution

 

ประโยชน์ที่ได้จากการใช้ระบบ FORMULA (Benefit)

“ ได้รับข้อมูลเพื่อการตัดสินใจเร็วขึ้นสำหรับงานด้านการบริหาร และ ด้านการทำงานสามารถจัดระบบงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ”


ความประทับใจที่มีต่อผลิตภัณฑ์และบริการ

“ โปรแกรมใช้งานง่าย และสะดวก และบริการ MA ได้อย่างรวดเร็ว สะดวก มีเจ้าหน้าที่ให้คำปรึกษาด้านอื่นๆได้”

 

 

 
 
 
 
     
     
 
 
Contact : 662-732-1800 คุณดวงฤทัย 662-732-1900 คุณเปรมกมล
Email : MDK@CRYSTALFORMULA.CO.TH , MDM@CRYSTALSOFT.CO.TH
©2007 Crystal Formula Co., Ltd . All rights reserved.
 
| Contact Us | Products | Download | News & Events | Profile | Webboard | Partner | Join Us |
 
Software Yes
”สมาคมอุตสาหกรรมซอฟท์แวร์ไทย จัดโครงการ Buy Thai First หรือ “เชื่อไทย ซื้อไทย” โดยมอบตราสัญลักษณ์ Software Yes  เพื่อรณรงค์ให้คนไทยใช้ซอฟต์แวร์ไทยมากขึ้น โดยมอบให้ผู้ประกอบการซอฟท์แวร์ไทย ที่ผ่านการคัดเลือก”
Thai Quality
Software
IS015504
Thai Quality Soft
ATSI