โปรแกรมบัญชี
HOMEโปรแกรมบัญชีCONTACT USโปรแกรมบัญชีPRODUCTSโปรแกรมบัญชีDOWNLOADโปรแกรมบัญชีNEWSโปรแกรมบัญชีPROFILEโปรแกรมบัญชีPARTNERโปรแกรมบัญชีSUCCESS STORYโปรแกรมบัญชีJoin Usโปรแกรมบัญชี
โปรแกรมบัญชี
ERP
 
Thai English

โปรแกรมบัญชี    
ติดต่อเรา
ค่าแนะนำลูกค้า
ราคาขายแต่ละผลิตภัณฑ์
ลูกค้าแยกตามประเภทธุรกิจ
Success Story
PRODUCT
INDUSTRY
DEMO
TRAINING
SUPPORT SERVICE
สนใจผลิตภัณฑ์ และบริการ
 

โปรแกรมบัญชี
ระบบ Formula SMS Alert
 
 


เป็น Solution ทางด้าน WAP / SMS Application Service ที่จะทำหน้าที่ในการเชื่อมต่อระบบฐานข้อมูลในธุรกิจ ERP ไปสู่โทรศัพท์มือถือ อุปกรณ์ประเภท PDA หรือ Pocket PC ทำให้คุณสามารถทำรายการธุรกิจที่สำคัญจากสถานที่นอกบริษัทได้ เช่น การเช็คยอดสินค้าคงคลัง การเช็คเครดิตข้อมูลประวัติลูกค้า และอื่น ๆเพื่อให้คุณสามารถปิดการขาย หรือตอบสนองการบริการได้อย่างถูกต้องในเวลาอันรวดเร็วด้วย Mobile Service ที่จะสามารถช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานภายในองค์กร ประกอบด้วย

- Mobile Sales
ผู้ช่วยของงานขาย ที่ช่วยให้พนักงานขาย เพิ่มประสิทธิภาพในการขายและเพิ่มความพึงพอใจ แก่ลูกค้าได้มากขึ้นโดยพนักงานขายสามารถที่จะ access ข้อมูลสินค้าและข้อมูลลูกค้าได้ทุกเวลาจากฐานข้อมูลในบริษัท สามารถออก Quotation และ Price list ให้กับลูกค้าหรือคู่ค้าได้โดยผ่านทางโทรศัพท์มือถือ

- Mobile Supply Chain
เพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างคู่ค้า และเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการให้กับคู่ค้า

- Mobile Executive
ให้ความสะดวกแก่ผู้บริหารในเชื่อมโยงอุปกรณ์มือถือ กับข้อมูลสำคัญ ๆ ที่ช่วยให้ผู้บริหารสามารถตรวจสอบและช่วยในการตัดสินใจได้อย่างฉับไว รวมทั้งสามารถเรียกดูข้อมูลในด้านการขายทั้งหมดได้จากโทรศัพท์มือถือเพียงเครื่องเดียว


contact_us_forระบบ Formula SMS Alert

 

 
 
 
 
 
     
     
 
 
Contact : 662-732-1800 คุณดวงฤทัย 662-732-1900 คุณเปรมกมล
Email : MDK@CRYSTALFORMULA.CO.TH , MDM@CRYSTALSOFT.CO.TH
©2007 Crystal Formula Co., Ltd . All rights reserved.
 
| Contact Us | Products | Download | News & Events | Profile | Webboard | Partner | Join Us |
 
Software Yes
”สมาคมอุตสาหกรรมซอฟท์แวร์ไทย จัดโครงการ Buy Thai First หรือ “เชื่อไทย ซื้อไทย” โดยมอบตราสัญลักษณ์ Software Yes  เพื่อรณรงค์ให้คนไทยใช้ซอฟต์แวร์ไทยมากขึ้น โดยมอบให้ผู้ประกอบการซอฟท์แวร์ไทย ที่ผ่านการคัดเลือก”
Thai Quality
Software
IS015504
Thai Quality Soft
ATSI