โปรแกรมบัญชี
HOMEโปรแกรมบัญชีCONTACT USโปรแกรมบัญชีPRODUCTSโปรแกรมบัญชีDOWNLOADโปรแกรมบัญชีNEWSโปรแกรมบัญชีPROFILEโปรแกรมบัญชีPARTNERโปรแกรมบัญชีSUCCESS STORYโปรแกรมบัญชีJoin Usโปรแกรมบัญชี
โปรแกรมบัญชี
ERP
 
Thai English

โปรแกรมบัญชี    
ติดต่อเรา
ค่าแนะนำลูกค้า
ราคาขายแต่ละผลิตภัณฑ์
ลูกค้าแยกตามประเภทธุรกิจ
Success Story
PRODUCT
INDUSTRY
DEMO
TRAINING
SUPPORT SERVICE
สนใจผลิตภัณฑ์ และบริการ
 
 
   

 
 
E-mail Form  
 
 
 
ติดต่อเรื่อง : *ทางบริษัทฯ ให้ความสำคัญกับการบริการเป็นหลัก จากการทำสำรวจอย่างสม่ำเสมอ พบว่าลูกค้ายังคงใช้ซอฟท์แวร์และบริการจากเราสูงถึง 95% ส่วนใหญ่ให้คะแนนความพอใจสินค้าและบริการของเรา มากกว่า 7 ใน 10 และบางส่วนยังให้คะแนนความพอใจสูงมาก


จากการสำรวจพบว่า ลูกค้าที่เลิกใช้ มักจะมีสาเหตุมาจากการที่เรามีข้อมูลของลูกค้าไม่เพียงพอ ตั้งแต่ขั้นตอนการขายอีกทั้ง ขณะนี้ซอฟท์แวร์ของเรา ได้ขยายกว้างออกไปในอุตสาหกรรมที่หลากหลาย ดังนั้น เพื่อเป็นการรักษาคุณภาพการบริการของเรา และเพื่อประโยชน์ของลูกค้าเอง ที่จะได้รับคำตอบว่า “สามารถนำไปใช้ได้หรือไม่?” ตั้งแต่ก่อนการตัดสินใจซื้อสินค้าและบริการของเรา จึงขอความกรุณาตอบคำถามเบื้องต้น เกี่ยวกับกิจการของท่าน เพื่อให้ทางบริษัทฯ ใช้ศึกษาความเป็นไปได้ของการนำสินค้าและบริการของเรา ไปใช้บริหารงานองค์กรของท่านข้อมูลผู้ติดต่อ
บริษัท *
ชื่อ-นามสกุล *
ที่อยู่ *
โทรศัพท์ *
แฟกซ์ *
มือถือ *
อีเมลล์ *
เว็บไซต์ (ถ้ามี)
1. ท่านรู้จักบริษัท คริสตอลฯ จากที่ใด. “กรุณาระบุชื่อสื่อ/ผู้แนะนำเพื่อประโยชน์ในการให้ส่วนลด
หนังสือพิมพ์ นิตยสารชื่อ
Web site ของบริษัท เพื่อนแนะนำชื่อ
Internet อื่น ๆ


2. โครงสร้างขององค์กร (ORGANIZATION CHART)
บริษัทมหาชน กลุ่มบริษัท/บริษัทในเครือ
(ระบุ)
บริษัทร่วมทุน กับประเทศ อื่น ๆ
มีบริษัทในเครือทั้งหมด บริษัท มีสาขาทั้งหมด สาขา
มีฝ่าย ฝ่าย มีแผนก แผนก
การวิเคราะห์จากรายงานที่เป็นภาษาอังกฤษ
จำเป็น ไม่จำเป็น
อื่น


3. ประเภทธุรกิจ หากมีหลายประเภท กรุณาใส่หมายเลยตามลำดับธุรกิจหลัก
ผู้ค้าปลีก ผู้แทนจำหน่าย ผู้ค้าส่ง ผู้ค้าปลีก
ผู้นำเข้า ผู้ผลิต อื่นๆ
ตัวอย่างประเภทสินค้า , บริการ
1.
2.
Brand Name ที่เป็นที่รู้จักทั่วไป        4. ปัจจุบันมีซอฟท์แวร์ระบบบัญชี /ERP ใช้ในการทำงานหลักขององค์กรหรือไม่    มี ไม่มี
ถ้ามีโปรแกรมระบุชื่อซอฟท์แวร์
ปัญหาจากการใช้ซอฟท์แวร์เดิม
ซอฟท์แวร์ดังกล่าวทำงานบน
DOS   WIN 95   WIN 98  

ใช้งานแบบ
Stand alone   LAN   Client/Server  
ใช้ Database
Informix  Oracle   DB2   SQL  
 5. Hardware and Network ที่มีในองค์กร
มีเครื่องแม่ข่าย/Server จำนวน
เครื่อง
เครื่องลูก Client
เครื่อง
มีผู้ดูแลระบบคอมพิวเตอร์/MIS Staff หรือไม่มี
ไม่มี   มี คน
มี
ADSL   LEASE LINE   VPN
มีการเชื่อมข้อมูลของสถานที่ทำงานมากกว่า 1 SITE
ไม่มี  มี จำนวน SITE
โดยเชื่อมต่อ
อยู่ในจังหวัดเดียวกัน 
เชื่อมต่อข้ามจังหวัด6. กำหนดเวลาที่จะเริ่มใช้งานผลิตภัณฑ์และบริการจากทางบริษัทฯ เมื่อใด
เร็วที่สุด
ภายใน 2 สัปดาห์   ภายใน 1 เดือน   อื่น ๆ
งบประมาณที่ประมาณไว้เพื่อจัดหา Software มาใช้ภายในองค์กรประมาณเท่าไหร่
น้อยกว่า 50,000 50,001 – 100,000
100,001- 500,000 500,001-1,000,000
1,000,001 - 2,000,000 2,000,001 up7. รายละเอียดเฉพาะธุรกิจ ที่เป็นงานหลัก (Key Factor) ขององค์กร
8. จำนวนพนักงานที่ต้องใช้งานโปรแกรม คน
 
This Is CAPTCHA Image
Write the characters in the image above
*
 
* สิ่งจำเป็นที่ต้องกรอกข้อมูล
 
 
  

โปรแกรมบัญชี
  Contact us
โปรแกรมบัญชี E-mail Form
โปรแกรมบัญชี Contact us
  Office
 

 

 
 
 
Contact : 662-732-1800 คุณดวงฤทัย 662-732-1900 คุณเปรมกมล
Email : MDK@CRYSTALFORMULA.CO.TH , MDM@CRYSTALSOFT.CO.TH
©2007 Crystal Formula Co., Ltd . All rights reserved.
 
| Contact Us | Products | Download | News & Events | Profile | Webboard | Partner | Join Us |
 
Software Yes
”สมาคมอุตสาหกรรมซอฟท์แวร์ไทย จัดโครงการ Buy Thai First หรือ “เชื่อไทย ซื้อไทย” โดยมอบตราสัญลักษณ์ Software Yes  เพื่อรณรงค์ให้คนไทยใช้ซอฟต์แวร์ไทยมากขึ้น โดยมอบให้ผู้ประกอบการซอฟท์แวร์ไทย ที่ผ่านการคัดเลือก”
Thai Quality
Software
IS015504
Thai Quality Soft
ATSI