โปรแกรมบัญชี
HOMEโปรแกรมบัญชีCONTACT USโปรแกรมบัญชีPRODUCTSโปรแกรมบัญชีDOWNLOADโปรแกรมบัญชีNEWSโปรแกรมบัญชีPROFILEโปรแกรมบัญชีPARTNERโปรแกรมบัญชีSUCCESS STORYโปรแกรมบัญชีJoin Usโปรแกรมบัญชี
โปรแกรมบัญชี
ERP
 
Thai English

โปรแกรมบัญชี    
ติดต่อเรา
ค่าแนะนำลูกค้า
ราคาขายแต่ละผลิตภัณฑ์
ลูกค้าแยกตามประเภทธุรกิจ
Success Story
PRODUCT
INDUSTRY
DEMO
TRAINING
SUPPORT SERVICE
สนใจผลิตภัณฑ์ และบริการ
 

โปรแกรมบัญชี
BIZ VISION
2006
  ทำไมการแยกข้อมูลปีก่อน ไปเก็บต่างหากเป็นปีๆ จึงไม่สามารถออกรายงานต้นทุนที่ถูกต้องได้ตามข้อกำหนดของ IFRS (International Financial Report Standard)?  
ทำไมการแยกข้อมูลปีก่อน ไปเก็บต่างหากเป็นปีๆ จึงไม่สามารถออกรายงานต้นทุนที่ถูกต้องได้ตามข้อกำหนดของ IFRS (International Financial Report Standard)?
 

ระบบบัญชีที่สมบูรณ์แบบซึ่งรองรับการเก็บข้อมูลได้ไม่จำกัดปีนั้น สามารถ tracking ต้นทุนได้อย่างสมบูรณ์ จึงสามารถรองรับข้อกำหนดที่เข้มข้นของ IFRS ได้ ขณะที่ระบบที่เก็บข้อมูลได้จำกัดปียังต้องแก้ไขอีกมาก เพื่อให้สามารถทำตามข้อกำหนดได้

 
 
 
  ทำไมจึงควรเก็บข้อมูลได้มากกว่า 2 ปี ตามข้อกำหนดของ IFRS (International Financial Report Statdard)?  
ทำไมจึงควรเก็บข้อมูลได้มากกว่า 2 ปี ตามข้อกำหนดของ IFRS (International Financial Report Statdard)?
 
เป็นที่ทราบมาก่อนแล้วว่า กรมสรรพากรกำหนดให้เก็บข้อมูลทางการบัญชีถึง 5 ปี แต่ในทางปฏิบัติ กลับมีระบบบัญชีคอมพิวเตอร์และ ERP น้อยตัวมากที่สามารถเก็บข้อมูลได้มากกว่า 1 ปี! และนำมาซึ่งปัญหาการดำเนินกิจการและการตรวจสอบ เนื่องจากระบบที่ไม่สามารถตรวจสอบได้อย่างเจาะลึก กลับเป็นจุดโหว่ของการทุจริต ทั้งระดับนโยบายและระดับปฏิบัติการได้อย่างแนบเนียน และเป็นสาเหตุหนึ่งของการเกิดวิกฤติศรัทธา ด้านความโปร่งใสของกิจการระดับโลกหลายกิจการ ดังเป็นที่ทราบกันอยู่
 
 
 
  GREEN ERP  
Green ERP : Crystal Software Group มุ่งเน้นที่จะสร้างผลงานที่เกิดบนพื้นฐานของการสมดุล
 
      Crystal Software Group มุ่งเน้นที่จะสร้างผลงานที่เกิดบนพื้นฐานของการ สมดุลระหว่าง People , Planet และ Profit ด้วยตระหนักว่า การดำเนินธุรกิจนั้นไม่สามารถแยกตัวเองออกจากสังคมและสิ่งแวดล้อมได้ ธุรกิจที่ดีจะต้องไม่เอาเปรียบสังคม ไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม จึงจะเป็นธุรกิจที่มั่นคงได้
 
 
 
   
International Financial Reporting Standards (IFRS) และ ผลกระทบต่อระบบบัญชีและ ERP
 
      IFRS เป็นมาตรฐานใหม่ที่เป็นที่ยอมรับทั่วโลกมากกว่า 120 ประเทศ ซึ่งออกมาเพื่อทดแทน Generally Accepted Accounting Principles หรือ GAAP ซึ่งเป็นหลักการบัญชีที่ยอมรับทั่วโลกมาเป็นเวลายาวนาน และใช้เป็นหลักการที่สร้างมาตรฐานทางด้านเอกสารทางการบัญชี
 
 
 
   
ถึงเวลาที่ผู้ผลิต ERP ทั่วโลกจะต้องปรับแนวคิดในการมอง Asia แล้วหรือยัง?
 
      จากอดีตที่ผ่านมา ชาติตะวันตกเป็นผู้ทรงอิทธิพลต่อโลก ทั้งด้านเศรษฐกิจ การเมือง และสังคม ทั้งมิติของการดำเนินชีวิตและการดำเนินธุรกิจ แต่การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจในอัตราที่สูงมากของประเทศกำลังพัฒนา ประกอบกับการล้มของสถาบันการเงินระดับโลกของชาติตะวันตก ทำให้ขั้วอำนาจที่มีอิทธิพลต่อโลกได้เปลี่ยนไป
 
 
 
  The New World Order The Next ERP Standard   The New World Order The Next ERP Standard
 

      จากเหตุการณ์ของการล่มสลายของสถาบันการเงินตะวันตก และการขยายตัวของเศรษฐกิจของ Asia นำมาซึ่งการเคลื่อนย้ายขั้วอำนาจทางเศรษฐกิจมาสู่ซีกโลกตะวันออก และการบริหารจัดการแนว Asian-style หรือ Oriental-style ส่งผลกระทบต่อการออกแบบระบบ ERP อย่างมาก นำมาซึ่งแผนการรื้อระบบใหม่ทั้งหมดของ ERP แบรนด์ดัง ระดับโลกแทบทุกตัว เป็นตัวสะท้อนถึงทิศทางการกำหนดมาตรฐานใหม่ทั้งหมดของนิยามความสำเร็จของ ERP ทุกตัวบนโลกธุรกิจในอนาคต ….
       Crystal Software Group ได้มุ่งมั่นพัฒนาระบบ บัญชี/ERP ทุกตัวของกลุ่มบริษัท ให้รองรับมาตรฐานใหม่ที่ซับซ้อนและท้าทายอย่างยิ่งนี้มาโดยตลอด และกล้ารับประกันความสามารถที่โดดเด่นเหล่านี้ในตัวโปรแกรมของกลุ่มบริษัท
Money back guarantee
หากคุณได้ข้อเสนอ solution ที่ดีกว่านี้ จากที่ไหนก็ตาม ไม่ว่าจาก ERP ทั้งในหรือต่างประเทศ ที่มีงบลงทุนตั้งแต่ 100 ล้านบาทลงมา ยินดีคืนเงินทันที (more)

 
 
 
 
 
M-Commerce การทำธุรกรรมผ่านโทรศัพท์มือถือ
 
หลายท่านคงคุ้นเคยกับคำว่า E-Commerce กันอยู่แล้ว แต่อาจจะยังไม่คุ้นกับคำว่า M-Commerce แต่สำหรับบางท่าน ก็อาจจะคุ้นกับคำนี้แล้ว และใช้งานเป็นอย่างดีก็มีไม่น้อย ในวันนี้จะขอเล่าสู่กันฟังเกี่ยวกับ M-Commerce ที่ใช้งานอยู่จริง ในหลายบริษัทในเมืองไทยด้วยซอฟท์แวร์ ERP ที่พัฒนาโดยคนไทย...

 

 
 
 
การคิดต้นทุนในโปรแกรม FORMULA
 
วิธีการคิดต้นทุนในโปรแกรม FORMULA ได้พัฒนาให้รองรับหลักการทางบัญชี และปรับตัวให้ยืดหยุ่นกับ ลักษณะงานจริงๆ ของธุรกิจ (โดยเฉพาะในเมืองไทย) ที่ต้องมีการปรับตัวให้สอดคล้อง กับสิ่งแวดล้อมเฉพาะของแต่ละองค์การ...
 
 
 
Client/Server กับ LAN เหมือนหรือต่างกันอย่างไรบ้าง ?
 
หลายๆ ท่านคงคุ้นกับคำว่า LAN กันค่อนข้างมาก และอาจจะรู้จักคำว่า Client/server ด้วยเช่นกัน ทั้ง 2 คำนี้ มีทั้งส่วนที่คล้ายกันและต่างกัน ในที่นี้ขอใช้คำง่ายๆ เพื่อเปรียบเทียบให้เห็นความเหมือนและความต่างกัน...

 

 
 
สมรรถนะ (Competency) ของบุคลากรในองค์กร
 
การบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ เป็นเรื่องที่ต้องให้ความสำคัญ เนื่องจาก การดำเนินกิจการต่างๆ ล้วนต้องอาศัยบุคลากรในองค์กรเป็นหลัก แม้จะมีการ ใช้อุปกรณ์ เครื่องจักร เทคโนโลยีต่างๆ มาช่วยในการทำงานแล้วก็ตาม การมีบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถ อุปนิสัยที่ดี...

 

 
 
อนาคตอุตสาหกรรมไทยภายใต้เงา FTA
ในปัจจุบันคงไม่มีใครที่จะปฎิเสธได้ว่าเศรษฐกิจการค้าของโลกกำลังเดินหน้า เข้าไปสู่ระบบการค้าเสรีมากขึ้นเรื่อยๆ และอย่างรวดเร็ว ถึงแม้ว่าการเจรจา การค้าในกรอบเวทีขององค์การค้าระหว่างประเทศ (WTO) จะไม่มีแนวโน้ม ของความคืบหน้าและไม่ส่อแววของความสำเร็จแต่ประการใด...

 

 
 
 

โปรแกรมบัญชี
  NEWS & EVENT
โปรแกรมบัญชี News
โปรแกรมบัญชี Success Story
โปรแกรมบัญชี Biz vision
 
     
     
 
 
Contact : 662-732-1800 คุณดวงฤทัย 662-732-1900 คุณเปรมกมล
Email : MDK@CRYSTALFORMULA.CO.TH , MDM@CRYSTALSOFT.CO.TH
©2007 Crystal Formula Co., Ltd . All rights reserved.
 
| Contact Us | Products | Download | News & Events | Profile | Webboard | Partner | Join Us |
 
Software Yes
”สมาคมอุตสาหกรรมซอฟท์แวร์ไทย จัดโครงการ Buy Thai First หรือ “เชื่อไทย ซื้อไทย” โดยมอบตราสัญลักษณ์ Software Yes  เพื่อรณรงค์ให้คนไทยใช้ซอฟต์แวร์ไทยมากขึ้น โดยมอบให้ผู้ประกอบการซอฟท์แวร์ไทย ที่ผ่านการคัดเลือก”
Thai Quality
Software
IS015504
Thai Quality Soft
ATSI