โปรแกรมบัญชี
HOMEโปรแกรมบัญชีCONTACT USโปรแกรมบัญชีPRODUCTSโปรแกรมบัญชีDOWNLOADโปรแกรมบัญชีNEWSโปรแกรมบัญชีPROFILEโปรแกรมบัญชีPARTNERโปรแกรมบัญชีSUCCESS STORYโปรแกรมบัญชีJoin Usโปรแกรมบัญชี
โปรแกรมบัญชี
ERP
 
Thai English

โปรแกรมบัญชี    
ติดต่อเรา
ค่าแนะนำลูกค้า
ราคาขายแต่ละผลิตภัณฑ์
ลูกค้าแยกตามประเภทธุรกิจ
Success Story
PRODUCT
INDUSTRY
DEMO
TRAINING
SUPPORT SERVICE
สนใจผลิตภัณฑ์ และบริการ
 

โปรแกรมบัญชี
  PRODUCTS
โปรแกรมบัญชี ระบบบัญชี : Formula Finacial and Accounting
โปรแกรมบัญชี ระบบ ERP : Formula ERP : series
โปรแกรมบัญชี ระบบผลิต : Formula Manufacturing
โปรแกรมบัญชี ระบบบัญชีเงินเดือน : Formula Payroll
โปรแกรมบัญชี ระบบบริหารทรัพยากรมนุษย์ : Formula HRM
โปรแกรมบัญชี ระบบงานขายปลีกหน้าร้าน : Formula POS
โปรแกรมบัญชี ระบบบริหารลูกค้าสัมพันธ์ : Formula CRM
โปรแกรมบัญชี ระบบ Formula SMS Alert
โปรแกรมบัญชี ระบบนวัตกรรม Online
โปรแกรมบัญชี ระบบวิเคราะห์ข้อมูลอัจฉริยะ : Formula BI

โปรแกรมบัญชี
โปรแกรมบริหารระบบการผลิตและวางแผนวัตถุดิบ (Manufacturing Requirement Planning)
 
 
 
Program MRP (Manufacturing Requirement Planning: MRP software) ระบบที่ช่วยวางแผนทางด้านการผลิตการจัดการวัตถุดิบและเครื่องจักร ซึ่งช่วยให้ ผู้ผลิต(Manufacturer) สามารถบริหารปริมาณสินค้าคงคลังและมี การใช้ทรัพยากรเพื่อการผลิตให้มีประสิทธิภาพสูงสุดนอกจากนี้ยังช่วยให้ผู้ประกอบการสามารถคำนวณราคาต้นทุน ในการผลิตที่แท้จริงได้อีกด้วย Program MRP สามารถทำงานแยกอิสระ หรือเชื่อมโยงกับ Program Accounting Financial ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ใช้ได้กับอุตสาหกรรมในหลายประเภท ทั้งแบบการผลิตตามสั่ง (Make to Order) และแบบการผลิตเพื่อเก็บเข้าคลัง (Make to Stock), แบบ Discrete , Repetitive, Assembly, Batch และ Job Shop.

 
 
 
จากประสบการณ์ในการผลิตซอฟท์แวร์ชื่อ Formula มากว่า 10 ปี จนสามารถเป็นผู้นำในการผลิตซอฟท์แวร์ทางด้านบัญชี ให้ผู้อื่นเดินตามและมีจำนวนผู้ใช้งานบน Windows มากที่สุด ทีมงานคริสตอลซอฟท์จึงไม่หยุดอยู่แต่เพียงแค่นั้น ทางบริษัทได้พัฒนาผลิตภัณฑ์ Forma ขึ้นมาสำหรับธุรกิจขนาดกลางถึงขนาดใหญ่ที่รองรับระบบการผลิตทั้งในส่วนการวางแผนการผลิตโดยสามารถที่จะเช็คความเป็นไปได้ของแผนการผลิตเทียบกับกำลังการผลิต, การจัดการวางแผนวัตถุดิบ MRP (Material Requirement Planning) และการติดตามงานในระบบ shop floor  และช่วยทำรายการอัตโนมัติสำหรับ งานจัดซื้อ, งานเบิกวัตถุดิบเข้าสู่การผลิต, งานรับสินค้าสำเร็จรูปเข้าคลัง เป็นต้น ท้ายสุดการหาต้นทุนของสินค้าตามจริง (Actual Cost) สามารถที่จะเป็นไปได้ ทำให้สามารถที่จะให้ความสนใจในการปรับปรุงกิจกรรม(Process Improvement) ที่เกี่ยวข้องกับสินค้าตัวที่ต้นทุนมีค่าสูงได้ถูกต้อง
 
 
 
 


นอกจาก FORMULA/FORMA MRP/MCM ทางบริษัทยังมีโปรแกรม MRP: Synergy Xoft ที่เน้นในส่วนของ process manufacturing โดยเฉพาะ ซึ่งสามารถที่จะรองรับในเรื่องของ

 
 
 
 
  • Recipe management
  • Production Plan
  • Production Structure
  • Inventory Management
  • Quality Management

Synergy Xoft เหมาะสำหรับธุกิจ อาหารและเครื่องดื่ม, สี, ยา และเคมีภัณฑ์ เป็นต้น

Synergy Xoft ครอบคลุมขบวนการธุรกิจตั้งแต่งานขาย จนถึงการผลิต และยังสามารถเชื่อมต่อกับระบบบัญชีของบริษัทคริสตอลซอฟท์ การจัดการในเรื่องของสูตรการผลิต การวางแผนผลิตที่มีประสิทธิภาพ และการจัดลำดับของงานในแต่ละวัน รวมไปถึงการควบคุมคุณภาพ และการตรวจสอบย้อนกลับขบวนการผลิต

 
 
     
 

 

 
 
 
 
 
     
     
 
 
Contact : 662-732-1800 คุณดวงฤทัย 662-732-1900 คุณเปรมกมล
Email : MDK@CRYSTALFORMULA.CO.TH , MDM@CRYSTALSOFT.CO.TH
©2007 Crystal Formula Co., Ltd . All rights reserved.
 
| Contact Us | Products | Download | News & Events | Profile | Webboard | Partner | Join Us |
 
Software Yes
”สมาคมอุตสาหกรรมซอฟท์แวร์ไทย จัดโครงการ Buy Thai First หรือ “เชื่อไทย ซื้อไทย” โดยมอบตราสัญลักษณ์ Software Yes  เพื่อรณรงค์ให้คนไทยใช้ซอฟต์แวร์ไทยมากขึ้น โดยมอบให้ผู้ประกอบการซอฟท์แวร์ไทย ที่ผ่านการคัดเลือก”
Thai Quality
Software
IS015504
Thai Quality Soft
ATSI